Logo
GL
DK
Logo

Ilaasortaanermi atukkat Kalaallit Nunaanni
Brugsenini
tamani atuupput 2014-miit

Ilaasortaanermut sinaakkutit

Ilaasortaaneq inummut ataatsimut tunngavoq - Kalaallit Nunaanni Brugsenip malittarisassai atuuttut tamatigut tunngavigalugit.

Ilaasortanngornermut akiliut immikkullu kortimut akiliut Ilaasortanngorneq maanna 25 kroneqarpoq.

Ilaasortaaninnut allagartat tammarukku, imaluunnit allamik pissuteqarlutit taarserniarukku 25 kroneertariaqassaatit.

Allannguutit:

  • Ilaasortaanermut allagartat inniminnikkat toqqaannartumik ilaasortat najugaqarfiannut nassiunneqartarput.
  • Ilaasortanngortut nutaat 1 ilaasortaanermut allagartaq pingaarneq + 3 bikort najugaqarfiannut nassiunneqartassapput.
  • Najugaqarfimmi illoqarfimmut allamut Brugsenilimmut allanngortitsigaanni nammineerluni ilaasortaanermut allagartamik
    pingaarnermik inniminnerneqartassaaq (akeqanngitsumik).
  • Bikort inniminnerneqarsinnaapput.
  • Allannguutinut/inniminniinernut immersugassaq nutarsarpoq.

Nassiuttarneri suli sap. ak.  2 - 4 miss., tuluit nunaanni allagartat sananeqartarmata.
Saniatigut bikort inniminnerneqarsinnaapput - akia 25 kr. Bikort pingasukkaarlugit
inniminnerneqarsinnaapput.

Ilaasortanngorit

Kalaallit Nunaanni Brugseni-mut ilaasortanngornissat kissaatigigukku, taava Brugseni-mut saaffiginnissaatit ilaasortanngorniarnermi immersugassarlu immersoriartorlugu.
Ilaasortanngorneq akeqarpoq kr. 25,00, taamatuttaarlu ilaasortaaninnut agguagarsisalissaatit 2 %-mik